Мiжнароднае грамадскае аб'яднанне

Літва

Пэўна, самы знакаміты наш зямляк – Адам Міцкевіч. На думку спецыялістаў, помнікаў класіку сусветнай паэзіі Адаму Міцкевічу, які нарадзіўся на хутары Завоссе, але пісаў на польскай мове, у свеце налічваецца каля сарака.
  Пастаўлены ў 1992 г. Надпіс на помніку: “Nie škadujcie rany svaje dušy”.