Мiжнароднае грамадскае аб'яднанне

Беларусь

12.02.2009 - 11:59
  Уладзімір Конан "Праблемы беларускай народнай культуры ў творчасці М.В. Доўнар-Запольскага"
12.02.2009 - 11:52
 Уладзімір Конан "Станіслаў Грынкевіч – драматург і тэатразнавец"
28.01.2009 - 18:13
Анатоль Грыцкевіч "Яго імя — сімвал нашай незалежнасці" Вяртанне Доўгі час яго імя, як, на жаль, і імёны многіх выдатных сыноў Бацькаўшчыны, замоўчвалася ў савецкай Беларусі. А калі згадвалася, то для таго, каб выкрыць "варожую сутнасць" яго дзейнасці.