Мiжнароднае грамадскае аб'яднанне

Бюлетэнь "Беларусы ў свеце" № 164 (студзень 2016)